New Password Rating: 0%
نکاتی برای انتخاب یک پسورد خوب
از حروف بزرگ و کوچک به صورت همزمان استفاده کنید
حداقل از یک سمبل استفاده نمائید (# $ ! % & و ...)
از کلمات مشهور و قابل حدس استفاده نکنید
برای اطلاع رسانی پیامکی به کار می رود (مثال:09359451000)