بسته فارسی ساز مدیریت و ناحیه کاربری به همراه قالب راست چین شده Blend به اتمام رسید هم اکنون برای سفارش می توانید از لینک های زیر استفاده نمائید :

قالب راست چین شده : https://simanet.co/rtl-whmcs-blend-admin/
بسته فارسی ساز مدیریت : https://simanet.co/whmcs-persian-language-file/


تاریخ درج خبر : ۰۹ شهریور ۱۳۹۲