لیست پست های با تگ : صفحه سیاه ویندوز

  • خاموش کردن سیستم توسط command prompt

    خاموش کردن سیستم توسط command prompt

    ماکروسافت ویندوز راه های متفاوتی را جهت خاموش یا ریستارت کردن کامپیوتر ارائه کرده است. یکی از این روش ها استفاده از جعبه فرمان ویندوز یاادامه ..

     تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۳۹۴